“Lek er en måte for barn å behandle og bruke det de har lært tidligere. Lek handler om å bruke fantasien og lære å forstå mønstre og årsakssammenheng. Lek er en arena for kreativ tenkning, for å gå utenfor rutinene og komme med nye løsninger”, 

sier læringsforsker og adjungerende professor Pirkko Siklander fra Uleåborgs universitet.

 

I lekeplassens verden er allsidighet konge. En optimal lekeplassdesign gir stimuli for forskjellige aktiviteter, forskjellige typer brukere og forskjellige måter å tenke på. Teknologi gjør det mulig å bygge en ny generasjon lekeplasser med helt nye dimensjoner. Digitale komponenter kan utformes for å gi barna tilbakemeldinger på deres fremgang eller tips for å ta spillet sitt til neste nivå. Siklander mener at en flott lekeplassdesign også krever innspill fra de sanne ekspertene: barn.

Et godt eksempel på kreativ tenkning er barns evne til å få omgivelsene til å passe uansett hvilket spill de vil spille. Lek lærer også barn fysikkens lover og grunnleggende livsferdigheter.

 

Designet for brukeren

 

Lappset sitt design og produkter er alltid basert på velprøvd informasjon, og produktene våre er designet i samarbeid med fagpersoner fra forskjellige felt. En av de mest verdsatte egenskapene til lekeprodukter er deres fantasifulle potensiale, som også er en av hjørnesteinene i vår designfilosofi. Lappset samarbeider med de mest anerkjente bedrifter og organisasjoner innen vårt kundesegment. I tillegg til teknisk testing blir produktene alltid testet av ekte eksperter også. Vi får alltid de beste tilbakemeldingene fra barn og brukerne av produktene våre.

 

Tar var på menneskene og miljøet

 

Lappset Group Ltd overholder anbefalingene og prinsippene i den internasjonale ISO 26000 standard for samfunnsansvar. De dekker ikke bare økonomisk ansvar, men også miljøansvar og sosialt ansvar, som å respektere menneskerettighetene, avstå fra bruk av barnearbeid og overholde lokale arbeidslover. De får også underleverandørene, som oss i Trigonor, til å forplikte seg til sine prinsipper for samfunnsborgerskap.

Vi hjelper deg med lekeplass og utemiljø

Ta kontakt på

Telefon: 69 27 90 10
Faks: 69 27 90 11

lekeplass@trigonor.no

 

Post- og besøksadresse:
Trigonor as, Solgaard Skog 2, 1599 Moss