”Lappset finner du over hele verden”

LAPPSET er representert i 60 land over hele verden. Det gir oss en erfaring med å tilrettelegge lekeplasser til mange forskjellige lokasjoner som få andre kan matche. Det gir oss også innspill og inspirasjon til hvordan lekeplassene fungerer lokalt og hvordan lokalsamfun rundt omkring tar våre apparater i bruk.

Vi hjelper deg med lekeplass og utemiljø

Ta kontakt på

Telefon: 69 27 90 10
Faks: 69 27 90 11

lekeplass@trigonor.no

 

Post- og besøksadresse:
Trigonor as, Solgaard Skog 2, 1599 Moss